Disclaimer

Algemeen

De Cross Border E-commerce Expertgroep van Shopping Tomorrow verleent u hierbij toegang tot de Crossbordertool (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de Cross Border E-commerce Expertgroep en derden zijn aangeleverd. De Cross Border E-commerce Expertgroep behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen tool aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Cross Border E-commerce Expertgroep van Shopping Tomorrow.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Cross Border E-commerce Expertgroep van Shopping Tomorrow. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Cross Border E-commerce Expertgroep van Shopping Tomorrow, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.